Creturner Metod

Varför välja creturner?

Creturner skapar en snabb, exakt och permanent lösning för att eliminera CO2. De förhöjda nivåerna av CO2 i atmosfären skapar alltmer akuta problem som extremt väder med stormar, torka, skyfall och översvämningar. Creturner erbjuder en global lösning som ger en verklig koldioxidkompensation oberoende av geografiska begränsningar.

Creturner omvandlar restbiomassa till grundämnet kol som sedan deponeras och skapar en kolsänka, detta för att minska mängden kol i atmosfären. Vi har egna anläggningar i Sverige med egen energiproduktion från vårt solcellsfält. Fältet genererar 2,3 megawatt, detta för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan. Creturners metod är snabb, exakt och permanent samt mätbar. Uppföljningen sker genom länkade smarta kontrakt som ger kunden insyn i resultatet och en framtida ekonomisk avkastning.

Creturners Metod

Vår modell för bearbetad borttagning

Snabb

24 timmar för avlägsnande av 83 ton CO2

Exakt

Vår metod är korrekt och mätbar

Permanent

CO2 är permanent bundet i marken

Fast

Creturner levererar en premiumlösning

Vår metod

1

Torkning

Vi torkar biomassan med miljövänlig överskottsenergi. Biomassa – är allt material som är organiskt – vi väljer att bearbeta träavfall som stubbar och restprodukter. Material som utgör en kostnad eller ett problem för andra.

3

Krossning

Vi krossar kolet och blandar det med vatten, sedan skapas en flytande massa. För detta har vi specialiserad utrustning och lämplig kunskap.

2

Förkolning

Vi omvandlar biomassa till rent biokol genom pyrolys, vilket innebär att biomassan värms upp till hög temperatur i en syrefri miljö så att den bryts ned utan förbränning. Creturner har skapat en industriell process som omvandlar resterande biomassa till kol, vilket resulterar i att den snabba processen körs 24/7. Resultatet är exakt – vi vet exakt hur mycket CO2 vi tar bort.

4

Förkolning

För att uppnå permanent lagring deponerar vi kolet i gamla nedlagda gruvor. Gruvhålen är djupa, stora och vanligtvis fyllda med vatten. Genom att fylla gruvan med kolmassa skapas flera miljövinster. Lokala föroreningar i gruvhålet binds i kolet och förbättrar den lokala miljön under lång tid. När gruvan är fylld förseglas öppningen och en permanent lösning har skapats – till skillnad från andra lösningar som bygger på skogsplantering, där det tar årtionden för skogen att växa och börja producera. Skogen har sedan en livscykel och när den tar slut återför den koldioxid träden lagrats till atmosfären.

1

Torkning

Vi torkar biomassan med miljövänlig energi (solenergi). Biomassa – är allt material som är organiskt – vi väljer att bearbeta träavfall som stubbar och restprodukter. Material som utgör en kostnad eller ett problem för andra.

2

Förkolning

Vi omvandlar biomassa till rent kol genom pyrolys, vilket innebär att biomassan värms upp till hög temperatur i en syrefri miljö så att den bryts ned utan förbränning. Creturner har skapat en industriell process som omvandlar resterande biomassa till kol. Resultatet uppstår den snabba processen pågår dygnet runt. Resultatet är exakt – vi vet exakt hur mycket CO2 vi tar bort.

3

Förkrossande

Vi krossar kolet och blandar det med vatten, sedan skapas en flytande massa. För detta har vi specialiserad utrustning och lämplig kunskap.

4

Deposition

För att uppnå permanent lagring deponerar vi kolet i gamla nedlagda gruvgropar. Gruvhålen är djupa, stora och vanligtvis fyllda med vatten. Genom att fylla gruvan med kolmassa skapas flera miljövinster. Lokala föroreningar i gruvhålet binds i kolet och förbättrar den lokala miljön under lång tid. När gruvan är fylld tätas öppningen och en permanent lösning har skapats – till skillnad från andra lösningar som bygger på plantering av skog, där det tar decennier för skogen att växa upp och börja ge avkastning, skogen har då en livscykel, då det slutar återför C02 till atmosfären.

Prissättning

Vi följer europeiska utsläppshandelssystemet.

Vi tar bort önskad mängd CO2, som bevis för detta får du ett certifikat.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Subscribe

* indicates required

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna sida godkänner du vår användning av cookies.