Aktieinformation

Aktieinformation

Alla utestående aktier i Creturner Group är av ordinarie aktieslag och har lika rösträtt. Enligt bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till minst 20 000 000 och högst 80 000 000.

ISIN-kod: SE0013460375

Teckningsoptioner av serie 2020/2023 berättigar till teckning av en aktie i Creturner Group till ett lösenpris om 5,50 SEK under oktober månad 2023. Totalt har 3 778 065 teckningsoptioner av serie 2020/2023 emitterats och planeras att tas upp till handla vid lämpligt tillfälle.

Transparensägare

Köp och sälj

Andra transaktioner

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna sida godkänner du vår användning av cookies.