Integritetspolicy

Creturner

Allmänna villkor för Creturner CCS-tjänster

Maj 2022 version 1.1

 1. Creturner International AB är ett svenskt aktiebolag som lyder under Sveriges lagar med organisationsnummer 559200-1415
  1.1. Vi har utvecklat en verksamhet för att fånga upp CO2-ekvivalenter i form av att förädla biomassa till biokol och bygga och driva utrustning med denna kunskap. Vi kombinerar detta med permanent lagring av biokol (till exempel slutdeponering i marken), utförd av oss och tredje part kontrakterad av Creturner, för att binda biokolet från ekosystemet. Vi hänvisar till den övergripande processen som Creturner Carbon Removal Storage (“Creturner CCS”).
  1.2. Denna övergripande process används för att tillhandahålla Creturner CCS-tjänster (“Creturner CCS-tjänster”). De tillämpade processerna och metoderna är anpassade för att användas på en mellan-/förindustriell nivå i pilotstorlek och kan vara baserade på beprövad teknik eller inte. Creturner CCS flyttar fram skalan och volymen på produktionsnivån för att nå en industriell skala för att bidra till att vända klimatförändringarna. Nyheter och uppdateringar kommer att publiceras på vår hemsida och kan även mailas till dig.
 2. Beställer Creturner CCS Services
  2.1. Creturner CCS Services kan beställas på vår hemsida. Alla avtal avseende Creturner CCS Services (“Avtalet”) ska vara föremål för framgångsrik betalning av orderbekräftelsen skickad av Creturner (“Orderbekräftelse”) och dessa villkor (“Villkor och villkor”).
  2.2. Motstridiga villkor är endast tillämpliga i den mån vi har godkänt dem skriftligen. De villkor som gäller vid tidpunkten för beställningen gäller.
 3. Omfattningen av Creturner CCS-tjänster
  3.1. Creturner kommer att ta bort den bekräftade nettomängden CO2 (“ARQ – Agreed Removal Quantity”) från ekosystemet genom att utföra Creturner CCS. Vi kommer att omvandla biomassa till biokol med en eller flera enheter som drivs av eller på uppdrag av oss (“Creturner Site”), tillhandahålla eller ha tillhandahållit de infångade CO2-ekvivalenterna av biokol till en eller flera tredje parter och avtala med sådana tredje parter för att utföra efterföljande permanent lagring.
  3.2. ARQ bestäms av ett dataloggningsinstrument för viktregistrering i Creturner-anläggningen. Denna dataloggade kvantitet är det producerade resultatet som nettas från den totala volymen av ARQ:s som Creturner har förbundit sig att producera. ARQ representeras av ett individuellt digitalt certifikat som säljs till dig.
  3.3. Creturner CCS-tjänsterna mot dig är slutförda när certifikatet för den överenskomna borttagningskvantiteten (“ARQ”) har utfärdats och satts in för nedladdning på ditt konto. Certifikatet förbinder Creturner att fixera motsvarande mängd CO2 i form av biokol från ekosystemet med hjälp av Creturner CCS.
 4. Prissättning av ARQ
  4.1. Priset på ARQ som anges i orderbekräftelsen inkluderar efterföljande
  permanent lagring av biokolet.
  4.2. Alla priser är angivna som nettopriser och inkluderar inte mervärdesskatt, som i förekommande fall debiteras utöver det belopp som anges av gällande lag. Ytterligare avgifter eller skatter ska betalas av dig.
 5. Creturner CCS Services-certifikat
  5.1. Vi kommer att logga den ARQ som tagits bort från ekosystemet åt dig på ditt konto för att registrera ARQ-köpet som kan tillskrivas dig (“Creturner CCS Record”). Certifikatet eller token som utfärdas kommer att vara det blockchain-baserade beviset på transaktionen. Tokenen är överförbar och är ett digitalt värdecertifikat, du är ansvarig för att förvara denna digitala tillgång om den tas bort från vårt system. Alla förlorade token är inte möjliga att ersätta och bör ses som en oersättlig tillgång.
  5.2. Creturner kommer att slutföra utförandet av Creturner CCS-tjänster inom fem (5) år eller tidigare efter datumet för slutförande av betalningen.
  5.3. Varje överföring av ARQ registreras med den blockchain-baserade token.
  5.4. Om du har köpt en singel eller ett återkommande abonnemang, registreras ditt köpbevis på ditt konto, och som kommer att finnas kvar i händelse av att du säger upp avtalet. Här hittar du ett dokument som bekräftar den ARQ som kan hänföras till dig. Enstaka och återkommande prenumerationsköp är slutgiltiga och kan inte lösas in, det är ditt ansvar att hålla reda på pågående prenumerationer.
 6. Betalning och överlåtelse
  6.1. Vid beställning via vår hemsida, betalning av det belopp som debiteras för
  Creturner CCS-tjänster (“Creturner CCS-tjänstavgift”) är vanligtvis kreditkortsbaserade.
  6.2. Vid fakturering ska betalningar ske inom 30 (trettio) dagar till ett av oss angett konto. Avgifter relaterade till fakturabelopp ska du stå för.
  6.3. Vi har rätt att överlåta detta avtal, helt eller delvis, till ett eller flera dotterbolag till Creturner.
 7. Ansvar
  7.1. Endera partens ansvar är uteslutet för tillfälliga, speciella, indirekta eller följdförluster eller skador (inklusive förlust av användning, förlust av vinst och anspråk från tredje part) som uppstår ur eller i samband med Creturner CCS-tjänster.
  7.2. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, ska endera partens ansvar under eller i samband med Creturner CCS-tjänster, oavsett om de uppstår på grund av skadestånd, för avtalsbrott eller på annat sätt, begränsas till Creturner CCS ARQ-avgiften.
 8. Immateriella rättigheter
  8.1. Du har rätt att använda all dokumentation som tillhandahålls som en del av Creturner CCS-tjänster för att hävda den ARQ som kan tillskrivas dig. Du kan offentligt, utan vårt medgivande, visa att du använder Creturner-tjänster, men det måste vara direkt kopplat och proportionellt mot faktiska köpta ARQ-volymer. Du får inte använda vårt varumärke Creturner för att marknadsföra något om det inte finns någon köpt ARQ.
  8.2. Inga rättigheter utöver vad som anges i avsnitt 8.1 beviljas. Ingen licens, nyttjanderätt och/eller äganderätt till någon form av Creturners immateriella rättigheter beviljas och all knowhow, patent, varumärken, varumärken, mönster, upphovsrätter, tillverknings- eller affärshemligheter och all annan immateriell egendom som ägs av Creturner ska förbli Creturners exklusiva och obegränsade egendom.
 9. Integritetspolicy
  Denna integritetspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy.

Tolkning
Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner
För ändamålen med denna integritetspolicy:
Konto betyder ett unikt konto som skapats för att du ska få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.
Företag (referat till som antingen “Bolaget”, “Vi”, “Oss” eller “Vårt” i detta Avtal) avser Creturner International AB, Atlasvägen 2, 77734 Smedjebacken, Sverige
Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller någon annan enhet av en webbplats, och som innehåller information om din webbhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.
Land avser: Europeiska unionen, Global
Enhet betyder vilken enhet som helst som kan komma åt Tjänsten såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
Personuppgifter är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ.
Tjänsten hänvisar till webbplatsen.
Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för företagets räkning. Det avser tredjepartsföretag eller individer som är anställda av Bolaget för att underlätta Tjänsten, tillhandahålla Tjänsten för Bolagets räkning, utföra tjänster relaterade till Tjänsten eller hjälpa Företaget med att analysera hur Tjänsten används.
Användningsdata hänvisar till data som samlas in automatiskt, antingen genererad med hjälp av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).
Webbplatsen hänvisar till Creturner International, tillgänglig från creturner.com
Du menar den individ som har tillgång till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på uppdrag av vilken en sådan individ använder eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.
Samla in och använda dina personuppgifter
Typer av insamlade data
Personlig information
När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till: e-postadress, förnamn och efternamn, telefonnummer, adress, stat, provins, postnummer, stad
Användningsdata
Användningsdata samlas in automatiskt när Tjänsten används.
Användningsdata kan inkludera information som din enhets Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unik enhet identifierare och andra diagnostiska data.
När du använder tjänsten via eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, typen av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress, din mobil operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.
Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du använder tjänsten via eller via en mobil enhet.
Spårningstekniker och cookies
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. Teknikerna vi använder kan vara:
Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst. Såvida du inte har justerat din webbläsarinställning så att den vägrar cookies, kan vår tjänst använda cookies.
Flash-kakor. Vissa funktioner i vår tjänst kan använda lokala lagrade objekt (eller Flash-kakor) för att samla in och lagra information om dina preferenser eller din aktivitet på vår tjänst. Flash-cookies hanteras inte av samma webbläsarinställningar som de som används för webbläsarcookies. För mer information om hur du kan ta bort Flash-cookies, läs “Var kan jag ändra inställningarna för att inaktivera eller ta bort lokala delade objekt?” tillgänglig på https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
Web Beacons. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webbsignaler (även kallade klara gifs, pixeltaggar och enpixel-gifs) som tillåter företaget att till exempel räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel registrerar populariteten för ett visst avsnitt och verifierar systemets och serverns integritet).
Cookies kan vara “beständiga” eller “sessions”-cookies. Beständiga cookies finns kvar på din persondator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare. Lär dig mer om cookies: Användning av cookies genom gratis sekretesspolicy.
Vi använder både sessions- och beständiga cookies för de syften som anges nedan:
Nödvändiga/Nödvändiga cookies, Typ: Sessionscookies
Administreras av: Oss
Syfte: Dessa cookies är viktiga för att ge dig tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att tillhandahålla dig dessa tjänster.
Cookies policy / meddelande Acceptans Cookies
Typ: Beständiga cookies
Administreras av: Oss
Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.
Funktionscookies
Typ: Beständiga cookies
Administreras av: Oss
Syfte: Dessa cookies tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, såsom att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du behöver ange dina inställningar igen varje gång du använder webbplatsen.
För mer information om de cookies vi använder och dina val angående cookies, vänligen besök vår Cookiepolicy eller avsnittet Cookies i vår Integritetspolicy.
Användning av dina personuppgifter
Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:
För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.
För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i Tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
För utförande av ett kontrakt: utveckling, efterlevnad och genomförande av köpekontraktet för de produkter, föremål eller tjänster som du har köpt eller av något annat avtal med oss ​​genom tjänsten.
För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom en mobilapplikations push-meddelanden angående uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktionerna, produkterna eller avtalade tjänsterna, inklusive säkerhetsuppdateringarna , när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.
För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.
För att hantera dina förfrågningar: För att delta och hantera dina förfrågningar till oss.
För företagsöverlåtelser: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla av våra tillgångar, vare sig som ett fortsatt företag eller som en del av konkurs, likvidation, eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänstanvändare är bland de tillgångar som överförs.
För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, fastställa effektiviteten av våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.
Vi kan komma att dela din personliga information i följande situationer:
Med tjänsteleverantörer: Vi kan komma att dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att kontakta dig.
För företagsöverlåtelser: Vi kan komma att dela eller överföra din personliga information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
Med affiliates: Vi kan komma att dela din information med våra affiliates, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa affiliates respekterar denna integritetspolicy. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med oss.
Med affärspartners: Vi kan komma att dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de offentliga områdena med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför.
Med ditt samtycke: Vi kan komma att avslöja din personliga information för andra ändamål med ditt samtycke.
Lagring av dina personuppgifter
Företaget kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.
Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller när vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.
Överföring av dina personuppgifter
Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets verksamhetskontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. Det betyder att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från din jurisdiktion.
Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.
Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för Dina uppgifter och annan personlig information.
Avslöjande av dina personuppgifter
Affärstransaktion
Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.
Rättsväsende
Under vissa omständigheter kan företaget behöva lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).
Andra lagkrav
Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

Följ en laglig skyldighet
Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
Förhindra eller undersöka eventuella fel i samband med tjänsten
Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
Skydda mot juridiskt ansvar
Säkerhet för dina personuppgifter
Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.
Barns integritet
Vår tjänst vänder sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.
Om vi ​​behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.
Länkar till andra webbplatser
Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar dig starkt att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.
Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.
Ändringar av denna integritetspolicy
Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.
Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande om vår tjänst, innan ändringen träder i kraft och uppdaterar datumet “Senast uppdaterad” högst upp i denna sekretesspolicy.
Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.
Kontakta oss
Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post: info@creturner.com

 1. Andra
  10.1. Ogiltigheten eller omöjligheten att verkställa några bestämmelser i detta avtal ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av någon annan bestämmelse. Alla ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelser ska ersättas av en giltig och verkställbar bestämmelse som återspeglar parternas ekonomiska avsikter.
  10.2. Detta avtal ska regleras av svensk lag. Förenta nationernas konvention om internationella köp av varor (CISG) ska inte tillämpas. Om en tvist inte kan lösas, ska de allmänna domstolarna i Stockholm, Sverige, ha exklusiv jurisdiktion.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna sida godkänner du vår användning av cookies.