VÄLKOMMEN TILL

EN BÄTTRE LÖSNING fÖR FRAMTIDEN

Creturner eliminerar CO2 från atmosfären med en snabb, exakt och permanent lösning.
Vi gör biokol med hjälp av toppmodern utrustning och en miljövänlig industriell process.

Creturner skapar en SNABB, EXAKT och PERMANENT lösning för att eliminera CO2. Metoden kallas Bio CCS och är en modern skalbar lösning på ett globalt problem.

De förhöjda nivåerna av CO2 i atmosfären skapar allt mer akuta problem som extrema väder med stormar, torka, skyfall och översvämningar.

Bio-CCS är en SNABB, EXAKT och PERMANENT väg att eliminera CO2 från klimatcykeln. Leveransen av en verklig klimatkompensering genomförs till kunderna var de än finns i världen. Som ett bevis på klimatkompenseringen erhåller kunden ett certifikat.

Se vår presentation

Titta på videon för att lära dig mer om Creturners process och produkt

VARFÖR CRETURNER?

Vår industriella process

Vi vet exakt hur mycket som elimineras

SNABB

24 timmar för att eliminera 83 ton CO2

EXAKT

Vår metod är precis och mätbar

PERMANENT

CO2 binds permanent i marken

STABIL

Creturner levererar en premiumlösning

Standardmodell av trädplantering

LÅNGSAM

20 år innan resultat

TEORETISK

Baserat på förväntningar

TEMPORÄR

Återgår efter en tid

Creturner

Vår metod

TORKNING

Vi torkar biomassan med miljövänlig energi (solenergi). Biomassa- är allt material som är organiskt- vi väljer att bearbeta träavfall som stubbar och restprodukter. Material som utgör en kostnad eller ett problem för andra. 

FÖRKOLNING

Vi konverterar biomassa till ren kol genom pyrolys, vilket innebär att man hettar upp biomassan till en hög temperatur i en syrefri miljö så att det sönderfaller utan att förbränningen sker. Creturner har skapat en industriell process som omvandlar restbiomassa till kol. Resultatet uppstår SNABBT-processen körs dygnet runt. Resultatet är EXAKT- vi vet precis hur mycket CO2 vi tar bort.

KROSSNING

Vi krossar kolet och blandar det med vatten, sedan skapas en flytande massa. För detta har vi specialiserad utrustning och lämplig kunskap.

DEPONERING

För att åstadkomma en permanent förvaring, deponerar vi kolet i gamla uttjänta gruvhål. Gruvhål är djupa, stora och oftast vattenfyllda. Genom att fylla gruvan med kolmassa, skapar man flera miljövinster. Lokala föroreningar i gruvhålet binds i kolet och förbättrar närmiljön under lång tid. När gruvan är fylld, försluter man öppningen och en PERMANENT lösning har skett - till skillnad från andra lösningar som bygger på att plantera skog, där det tar årtionden innan skogen växer upp och börjar ge avkastning, skog har sedan en livscykel, när den tar slut återgår C02 till atmosfären.

Creturner

Prissättning

Vad kostar det?

Vår kostnad är 75% av det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter.

Vår marknadsfördel

Vi tar bort önskad volym av CO2, som ett bevis för detta erhåller ni ett certifikat

Utmaningar

SÄKERSTÄLLA BIOMASSA

Förvärv av hållbar biomassa säkerställer volym av biomassa. Tillförsel av överskott och hållbar biomassa för att underhålla verksamheten på lång sikt.

ATT FÅ MARKNADSACCEPTANS

Uppnå marknadsvalidering och nå kritisk volymmassa.

BEVISA EKO-SÄKERHETEN MED VETENSKAPLIGA METODER

Se till att det inte finns några sekundära effekter med skadligt läckage.

Creturner

Investerare

Investerare

Creturner International AB ägs från 22-10-01 av Xpecunia Nordic AB. Xpecunia är noterad på NGM och Stuttgart börsen. För mer information klicka här https://xpecunia.se/investor/ eller kontakta Daniel Moström COB för Creturner International AB och VD för Xpecunia Nordic AB daniel.mostrom@xpecunia.com, 0707446901, eller Joakim Erlandson VD för Creturner International AB joakim.erlandson@creturner.com , 0708555255.